Հինգշաբթի, 18 Ապր 24, 00:31
094 91 93 23
095 91 95 25

Շատերը, որոնք կյանքում անհաջողության են մատնվել, դրանք մարդիկ են, որոնք այդպես էլ չհասկացան, թե ինչքան մոտ էին գտնվում հաջողությանը այն պահին, երբ հանձնվեցին... Թոմաս Էդիսոն


Ծախսեր, ծախքեր (расходы, издержки, затраты, expenditures, outlays, costs, expenses). 1) գումար, որը ծախսվել է որևէ բանի, օրինակ՝ ապրանքներ ու ծառայություններ գնելու վրա: Ծախսը կարող է եկամուտների և ծախսերի վերա­բերյալ հաշվետվության ծախսի հոդված դառնալ կամ չդառնալ՝ կախված նրանից, թե ծախսը կազմակերպությունում որևէ արժեք ստեղծել է, թե՝ ոչ, 2) որոշակի նպատակի հասնելու համար կատարված ծախսեր (սովորաբար, դրա­մական), օրինակ, ապրանք­ների արտադրության, ֆաբրիկայի կառուցման կամ մասնաճյուղը փակելու վրա կատարված ծախսեր, 3) համաձայն ՀՀ հաշվապահական հաշվառման մասին օրենս­դրության, ծախսը հաշվետու ժամանակաշրջանում ակտիվների արտահոսքն է և նվազումը կամ պարտավորությունների առաջացումը, որոնք հանգեցնում են սեփա­կան կապիտալի փոքրացման՝ բացառությամբ մասնակիցների միջև սեփական կապի­տալի բաշխման հետևանքով դրա փոքրացման դեպքի: Բանկի ծախսերն են՝ ա) տոկո­սային ծախսերը (թղթակցային հա­շիվ­նե­րի և ցպահանջ պարտավորու­թյունների, ՀՀ կենտրոնա­կան բանկից  ներգրավված  միջոց­ների  և  ետգրման համա­­ձայ­նագրե­րի, բանկերից և այլ ֆինանսավարկային կազմա­կեր­պու­թյուններից ներգրավ­ված միջոց­ների, ներգրավված ավանդ­ների, օգտագործված օվեր­դրաֆ­տի, օվեր­նայթի, ֆոր­վար­դային, ֆյուչերսային, օպցիոն պայա­մանագրերի, լիզինգի, ստորադաս փոխառու­թյուն­ների դիմաց վճարված ծախսեր, բանկի կողմից թողարկված արժեթղթերի գծով տոկոսային ծախսեր), բ) ոչ տոկոսային ծախսերը (աշխատավարձ, դրան հավա­սարեցված այլ վճարումներ, գործուղման ծախսեր, հատկացում­ներ, ապահո­վա­­գրու­թյուն, կենսա­թո­շա­կային և զբաղվածության  հիմնադրամներին, հարկեր, հիմնա­կան միջոցների ամորտիզացիոն ծախսեր, բանի շենքի վարձակալության վճար, գովազ­դային և ներկայացուցչական, աուդի­տային և խորհրդատվական ծառայության ծախ­սեր, վճարված  տույժեր,  տուգանքներ և այլ ծախսեր), գ) հատկացումները ակտիվ­ների  հնա­րավոր  կորուստների  պահուստներին:

Ծախսերի բազմարկիչ (мультипликатор расходов, expenditure multiplier). թվա­յին գործակից է, որը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է ազգայի արդյունքը ձևավորող պլանավորվող ծախսերի վերջնական հավելաճի կամ կրճատման գումարը կգերազանցի սկզբնական, առաջացնող փոփոխությունը, ծախսերի գումարը: Ներդրումները և մյուս ծախսերը  բազմարկչի արդյունքի միջոցով կարող են ազդել ամբողջ տնտեսու­թյան վրա, քանի որ հաջորդաբար շոշափում են տարբեր ճյուղեր: Ներդրումային կամ քեյնսյան բազմարկիչը բնու­թագրում է կապի­տալ­ ներդրումների (delta I) ազդե­ցու­թյունը ազգային եկամտի (delta y)-ի դինամի­կայի վրա (այդ): Բազմարկիչը (M) 1-ից մեծ մեծու­թյուն է: delta y = delta I/(1- C) բանաձևի մեջ, որտեղ C-ն սպառման սահմանային հակումն է, M = 1/1-C արտահայ­տությունն էլ հենց բազմարկիչն է: Այն կարելի է փոխարինել խնայողության սահմանային հակման 1/S հանրահաշ­վական արտա­հայտու­թյամբ:

Ծախքերի ինֆլյացիա. ինֆլյացիա, որն առաջանում է ռեսուրսների թանկացման արդյունքում` կապված աշխատվարձի, էներգակիրների և հումքի գների բարձրացման հետ. ուղեկցվում է արտադրության իրական ծավալի և զբաղվածության կրճատմամբ (գործազրկության մակարդակի աճով):

Ծախսերի հաշվառում (учет затрат (издержек), cost acounting). հաշվա­պա­հական հաշվառման բաժին, որը նվիրված է ընթացիկ և գալիք ծախսերի դասա­կարգմանը, գրանցմանը, ամփոփմանը և հաշվետվության կազմմանը: Ծախսերի հաշ­վառումը այն միջոցն է, որի օգնությամբ կառավարիչը կարող է վերահսկել ինք­նարժեքը: Դրա հիմնական խնդիրն է ծախս­երի լրիվ և անընդհատ բացահայտումը՝ արդյունավետության վերլուծության նպատակով: Ծախ­­սերի հաշվառման համակար­գերը դասակարգվում են կախված հաշվառման ժամանակից (պար­բերակա­նությու­նից) (պլանային, բնականոն, փաստացի) և հաշվառված ծախսերի ընդգրկման չափից (լրիվ և մասնակի ծախսերի հաշվառում):

Ծախսի դրամարկղի օրդեր (расходный кассовый ордер, ----cash ticket). – սկզբնական փաստաթուղթ, որը հավաստում է դրամարկղից դրամական միջոցների վճարումը:

Ծածկման գործակից (коэффициент покрытия, cover ratio). կազմակեր­պության շրջանառու միջոցների և կարճաժամկետ կրեդիտորական պարտքերի հա­րա­բերակցու­թյունը:

Ծանուցումով հաշիվ (счет с уведомлением, notice account). խնայողական հաշիվ (խնայգրքույկով), որը նախատեսում է ավանդը հանելու մասին բանկին հատուկ ծանուցում: Քանի դեռ պայմանավորված ծանուցումը չի կատարվել, ավանդի տվյալ տեսակի գծով հաշվարկվում են ավելի բարձր տոկոսներ, քան սովորական խնայողական հաշվի տոկոսներն են: Ավանդը վերցնելու մասին չբավարարված ծանուցումը կարող է հանգեցնել տուգանային պատժամիջոցների:
 
Հղումներ

Diplom.am` Ռեֆ/Կուրս/Դիպլ և այլ գիտական աշխատանքներ

Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետի հետ:
Կայքում ներկայացված նյութերի հեղինակային իրավունքը պատկանում է իրենց օրինական տերերին:
Կայքում զետեղված նյութերից օգտվելու դեպքում ակտիվ հղումը կայքին պարտադիր է:
Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում:
2011 - 2015 © ArmEco.am · armeco.am@mail.ru
 
Яндекс.Метрика
Կայքի մասին · Կանոնները · Գործընկերներ · Մշակողներին · Գովազդ · ՀՏՀ · Կապ · Հոսթինգը` uCoz
ՉԱՏ
ՎԵՐ
ՌԱԴԻՈ
TV
փակել
ընդլայնել