Չորեքշաբթի, 07 Հոկտ 15, 11:19

Ձեր առջև դրված է ընտրություն կատարելու կարևորագույն խնդիրը՝ կամ դուք որոշում կընդունեք խաղալ ձեր հաջողության սիմֆոնիան, որում դուք դիրիժորը կլինեք, կամ էլ դուք կնախընտրեք ձեր հետ գերեզման տանել ձեր երաժշտությունը, որը փաստորեն գոյություն ունի ձեր հոգում, բայց որն այդպես էլ կմնա չխաղացված և որը ոչ ոք էլ չի լսի: Քոլին Թյորներ

Գլխավոր » Հոդվածներ » Տնտեսագիտություն  

Փոխարժեք
Տնտեսագիտություն | Հեղինակ` Ա. Գաբրիելյան Hovhannes | 08 Հոկտ 12 18:36

Փոխարժեքը մեկ արժույթի գինն է՝ արտահայտված մեկ այլ արժույթի միավորներով։ Փոխարժեքը կարելի է գնորոշել երկու տարբերակով՝ ուղղակի և անուղղակի։ Առավել տարածված է ուղղակի գնորոշումը, երբ ազգային արժույթը արտահայտվում է օտարերկրյա արժույթի մեկ միավորի հաշվով. օրինակ՝ մեկ դոլարը հավասար է 325 դրամ։ Անուղղակի գնորոշման դեպքում, ընդհակառակը, ազգային արժույթի մեկ միավորն է արտահայտվում օտարերկրյա արժույթի միավորներով. օրինակ՝ մեկ դրամը հավասար է 1/325=0.0031 դոլար։ Ուղղակի գնորոշման դեպքում, երբ փոխարժեքը սկզբնապես կազմում է 1$=325AMD, իսկ ապա 1$=330AMD, կասենք, որ հայկական դրամը արժեզրկվեց, կամ որ նույնն է՝ ԱՄՆ դոլարը արժեվորվեց։ Հակառակ դեպքում, եթե փոփոխությունից հետո փոխարժեքը կազմի 1$=320AMD, կասենք, որ հայկական դրամը արժեվորվեց, կամ որ նույնն է՝ ԱՄՆ դոլարը արժեզրկվեց։ Հայաստանում ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ դրամի արժեվորումը շարունակվում է սկսած 2003թ–ի մարտից, երբ միջին ամսական փոխարժեքը կազմում էր 590.4 դրամ: Ենթադրենք ներկայում միջին ամսական փոխարժեքը 318 դրամ է։ Կստացվի՝ 2003թ–ի մարտ ամսվա համեմատ դրամը արժեվորվել է շուրջ 46%-ով։ Նկատենք, սակայն, որ նշյալ ցուցանիշը չի արտահայտում դրամի իրական գնողունակության փոփոխությունը։ Այսպես, եթե նշյալ ժամանակահատվածում ներմուծվող բոլոր ապրանքների գները աճեին 46%-ով, իսկ հայրենական արտադրության ապրանքների գները մնային անփոփոխ, ապա հայկական դրամի գնողունակությունը բացարձակապես չէր փոխվի։ Այդ իսկ պատճառով դրամի իրական փոխարժեքի փոփոխության հաշվարկում անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև ներքին ու արտաքին գների փոփոխությունը։ Այսպես, եթե ուղղակի գնորոշմամբ անվանական փոխարժեքը նշանակենք Sn, իրական փոխարժեքը՝ Sr, ներքին գները P, արտաքին գները P*, ապա իրական և անվանական փոխարժեքների միջև կապը կարտահայտվի հետևյալ կերպ.

Հետևաբար, եթե ցանկանում ենք հաշվարկել դրամի իրական փոխարժեքի փոփոխությունը դոլարի նկատմամբ, ապա պետք է հաշվի առնենք դրամ/դոլար անվանական փոխարժեքի փոփոխությունը և նաև Հայաստանում ու ԱՄՆ–ում գների փոփոխությունը։
Սակայն, Հայաստանը առևտուր է իրականացնում ոչ միայն ԱՄՆ–ի, այլև Եվրոմիության, Ռուսաստանի, Իրանի և բազմաթիվ այլ երկրների հետ, որոնց մի մասի արժույթների նկատմամբ դրամը կարող է արժեվորվել, իսկ մյուսների նկատմամբ՝ արժեզրկվել։ Ավելին, տարբեր արժույթների նկատմամբ դրամը կարող է տարբեր չափով արժեվորվել և տարբեր չափով արժեզրկվել։ Վերն արդեն նշվեց, որ վերջին չորս տարվա ընթացքում ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամը անվանական արտահայտությամբ արժեվորվել է 46%-ով, սակայն, ինչպե՞ս է այն փոխվել Հայաստանի առևտրային գործընկեր բոլոր երկրների արժույթների նկատմամբ։ Դա պարզելու համար հաշվարկենք դրամի փաստացի փոխարժեքը, որը դրամի միջին կշռված փոխարժեքն է առևտրային գործընկեր երկրների արժույթների նկատմամբ։ Ընդ որում փաստացի փոխարժեքը կարելի է հաշվարկել ինչպես անվանական, այնպես էլ իրական փոխարժեքների նկատմամբ։
Դրամի անվանական փաստացի փոխարժեքը հաշվարկում ենք հետևյալ եղանակով՝ Sne=∑Sni Wi, որտեղ Sne–ն դրամի անվանական փաստացի փոխարժեքն է, Sni–ն i-րդ երկրի արժույթի նկատմամբ դրամի անվանական փոխարժեքը, իսկ Wi–ն i-րդ երկրի կշիռը Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունում։ Համապատասխանորեն՝ Sre=∑Sri Wi, որտեղ Sre–ն դրամի իրական փաստացի փոխարժեքն է, իսկ Sri–ն i-րդ երկրի արժույթի նկատմամբ դրամի իրական փոխարժեքը։
Գործնական հաշվարկներում, սակայն, առավել կիրառական նշանակություն ունի ոչ թե փաստացի փոխարժեքների, այլ դրանց փոփոխության հաշվարկը։ Այդ դեպքում Sni–ն և Sri–ն i-րդ երկրի արժույթի նկատմամբ դրամի համապատասխանաբար անվական և իրական փոխարժեքների փոփոխությունն է։
Դիտարկենք դրամի իրական փոխարժեքի փոփոխությունը դոլարի և եվրոյի նկատմամբ 2005-6թթ–ին։ Իբրև գների փոփոխության ցուցանիշ ընդունենք սպառողական գների ինդեքսը։

Աղյուսակ 1. Անվանական փոխարժեքները և գների ինդեքսները

 

դրամ/դոլար

դրամ/եվրո

Սպառողական գների ինդեքսը (2005 դեկ.=100%)

Հայաստան

ԱՄՆ

ԵՄ

2005, դեկ.

449.36

532.71

 

 

 

2006, դեկ.

364.64

481.75

105.2

102.5

101.9

Փոփոխությունը

0.81

0.90

 

 

 


Օգտվելով Աղյուսակ 1-ի տվյալներից՝ դրամի իրական փոխարժեքը դոլարի նկատմամբ կազմում է 0.81(102.5⁄105.2)=0.79, այսինքն՝ տվյալ ժամանակահատվածում դրամը իրական արտահայտությամբ դոլարի նկատմամբ արժեվորվել է 21 տոկոսով։ Համանմանորեն՝ դրամի իրական փոխարժեքը եվրոյի նկատմամբ կազմում է 0.90(101.9⁄105.2)=0.87:

Այժմ հաշվարկենք դրամի անվանական փաստացի փոխարժեքը դոլարի և եվրոյի նկատմամբ 2005-6թթ–ին`հաշվի առնելով միայն ԱՄՆ–ի և ԵՄ–ի հետ առևտուրը։ Հայաստանի արտաքին առևտրաշրջանառությունը ԱՄՆ–ի և ԵՄ–ի հետ 2006թ–ին կազմել է 1,264մլն. դոլար, որից ԱՄՆ–ի՝ կշիռը 14%, ԵՄ–ի կշիռը՝ 86%: Հետևաբար՝ դրամի անվանական փաստացի փոխարժեքը հավասար է 0.14(0.81)+0.86(0.90)=0.89: Համանմանորեն կարող ենք հաշվարկել դրամի իրական փաստացի փոխարժեքը դոլարի և եվրոյի նկատմամբ՝ 0.14(0.79)+0.86(0.87)=0.86:

Ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի հաշվարկների 2007թ–ի օգոստոսին 1997թ–ի համեմատ դրամի իրական փաստացի փոխարժեքը ՀՀ 9-ը հիմնական գործընկեր երկրների նկատմամբ կազմում էր 117.2, իսկ անվանական փաստացի փոխարժեքը՝ 219.8: Այսինքն՝ թեպետ անվանական արտահայտությամբ դրամը ավելի քան կրկնակի արժեվորվել է, սակայն իրական արտահայտությամբ արժեվորումը ընդամենը 17.2% է։

view 2601 | date 4.8/8 | date տնտեսագիտություն, արժույթ, փոխարժեք, արտարժույթ

 

Հարգելի ընկերներ, խնդրում ենք մեկնաբանություն թողնելիս լինել մաքսիմալ կոռեկտ և խուսափել վիրավորական արտահայտություններից: Այլապես Ձեր մեկնաբանությունները կհեռացվեն կայքից:


Մեկնաբանություններ: 0
GRENQ HAYEREN ԳՐԵՆՔ ՀԱՅԵՐԵՆ` translit.am
Ավելացնել մեկնաբանություններ կարող են միայն գրանցված օգտվողները:
[ ԳՐԱՆՑՎԵԼ | ՄՈՒՏՔ ]
 

Տես նաև`

Կարող եք բաժանորդագրվել մեր հոդվածներին կամ հավանել մեր ֆեյսբուքյան էջը` facebook.com/ArmEco.am, և տեղեկանալ կայքի թարմացումներին:


 

 
Html հղումը
BB հղումը
Ուղիղ հղումը